Make your own free website on Tripod.com

หน้าแรก

โปรแกรม MS PowerPoint
การเข้าสู่โปรแกรม
ส่วนประกอบของโปรแกรม
การกำหนดลักษณะมุมมอง
ตัวช่วยสร้างเนื้อหาอัตโนมัติ
การสร้างข้อความ
การใส่สีพื้นหลัง
การสร้างตาราง
การสร้างกราฟ
การเติมสีแท่งกราฟ
การเปลี่ยนชนิดของกราฟ

ลิงค์เว็บไซต์
sanook.com
google.co.th
hotmail.com
thaimail.com
yahoo.com